Általános Szerződési Feltételek - Gyorssegély

1. Az Angol & Német Online vállalja a jelentkező nyelvi tréningjét.

 

2. A tréningen résztvevő vállalja, hogy részt vesz az Angol & Német Online online Gyorssegély – nyelvi tréning keretein belül. Valamint hogy gyors sávú internethozzáféréssel (ami lehetővé teszi, hogy a Skype/Messenger alkalmazásakor a kamera is működőképes legyen, ez ne szakítsa meg az internetkapcsolatot), webkamerával rendelkezik, amely lehetővé teszi számára az online jelenlétet.

 

3. A tréningen résztvevő köteles vállalni, hogy díjfizetési kötelezettségének legkésőbb az első alkalom megkezdéséig banki átutalással teljes mértékben eleget tesz. 

A befizetett díj 60 napig használható fel. A fel nem használt alkalmakat nem áll módunkban visszautalni.

Az Angol & Német Online a díjról minden esetben számlát állít ki, melyet e-mailben kiküld a tréningen résztvevő számára. A díj nem tartalmazza semmilyen tankönyv és segédanyag költségét .

 

Árak:

3 alkalmas tréning: 150 EUR ( 54.000,- HUF)

5 alkalmas tréning: 200 EUR (72.000,- HUF)

Egy alkalom 45 percből áll.

 

4. A tréningen résztvevő tudomásul veszi, hogy az előre egyeztetett időpontok előtt 24 órával tudja csak az órát lemondani. Azon belül az óra megtartottnak nyilvánul. A tréningen résztvevő hibájából fakadó késést az Angol & Német Online nem köteles pótolni.
Az Angol & Német Online hibájából elmaradt órákat az Angol & Német Online pótolja.


5. Az Angol & Német Online tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jelentkezés aláírásával írásban hozzájárul a megadott adatainak az Angol & Német Online által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, az abban meghatározottak szerint történik; csak a szükséges módon és szükséges ideig (számlázás után 5 évig), a Jelentkező azonosítása, illetve a vele történő kapcsolattartás céljából, a szerződés tárgyát képező nyelvoktatási célnak megfelelően. Az adatok kizárólag az Angol & Német Online birtokában maradnak, harmadik félhez nem kerülnek. (Lásd: Adatvédelmi szabályzatunkat)

 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.

 

7. A tréningen résztvevő az online jelentkezés lap kitöltésével (ITT találod) vagy e-mailben (info@nemetonline.com) történő beleegyezével kinyíltvánítja, miszerint a fentiekkel egyetért, ezáltal a feltételek elfogadottá nyilváníttatnak.