Beliebte Freizeitaktivitäten der Deutschen

2015.09.06 10:00

Mik a németek kedvenc időtöltései?

Szószedet: 

beliebt: kedvelt
die Freizeitaktivität,-en: szabadidős tevékenység
der Anteil,-e: részvét, érdeklődés
folgend: következő
mehrmals: többször
ausüben: gyakorol, folytat, végrehajt
fernsehen: tévét néz
Radio hören: rádiót hallgat
das Radio,-s: rádió
Zeitung lesen: újságot olvas
die Zeitung,-en: újság
im Internet surfen: az interneten szörfözik
das Internet (nincs TSZ!): internet
Popmusik hören: popzenét hallgat
die Musik,-en: zene
spezieren gehen: sétálni megy
Bücher lesen: könyveket olvas
das Buch (die Bücher): könyv
Fahrrad fahen: biciklizik
das Fahrrad (die Fahrräder): bicikli
Video/Computerspiele spielen: videó/számítógépes játékokat játszik
DVDs/Videos ansehen: dvd-t/videót néz
die DVD,-s: dvd
das Video,-s: videó
deutschsprachig: német ajkú
die Bevölkerung,-en: népesség
ab + D: -tól, -től
das Jahr,-e: év
die Basis (die Basen): alap
der/die Befragte,-n: kérdezett