Bilde Verben

2015.09.22 17:30

Bilde Verben!
Képezz igéket a megadott szavakból!

Szószedet:

die Lieferung,-en: szállítás
liefern: szállít
das Aufwachen,-: ébredés
aufwachen: ébred
die Prüfung,-en: vizsga
prüfen: vizsgál
die Achtung,-en: figyelem, tisztelet, vigyázat
achten: vigyáz, ügyel, figyel
die Überraschung,-en: meglepetés
überraschen: meglep
die Bezahlung,-en: fizetés
bezahlen: fizet
die Frage,-n: kérdés
fragen: kérdez
der Hinweis,-e: (rá)utalás
hinweisen: (rá)utal
das Kochen,-: főzés
kochen: főz
der Besuch,-e: látogatás
besuchen: meglátogat