mein Tag

2016.04.10 14:54

mein Tag - a napom

Szószedet:

aufwachen: felébred
aufstehen: felkel
sich anziehen: felöltözik
frühstücken: reggelizik
zur Arbeit fahren: munkába megy
arbeiten: dolgozik
Mittagspause machen: ebédszünetet tart
die Arbeit beenden: befejezi a munkát
zum Training gehen: edzésre megy
nach Hause gehen: hazamegy
das Abendessen zubereiten: előkészíti a vacsorát
ein Bad nehmen: fürdőt vesz
im Bett lesen: ágyban olvas
einschlafen: elalszik