Mensch, Personen, Leute, Männer oder man?

2015.11.15 18:05

Mensch, Personen, Leute, Männer oder man? Melyik hiányzik?