Nach dem Weg fragen

2016.03.15 00:27

Nach dem Weg fragen - Útbaigazítás

Megoldás: 

A - 4
B - 6
C - 1
D - 3
E - 2
F - 5
G - 7

Szószedet: 

Nach dem Weg fragen: érdeklődni az útvonalról
Wo finde ich einen Geldautomaten? Hol találok itt egy pénzautomatát?
Wo liegt bitte die Bibliothek? Hol van a könyvtár, kérem?
Entschuldigung, ich suche die Post. Elnézést, a postát keresem.
Wo kann ich das Theater finden? Hol találom a színházat?
Wo ist die Goethestraße? Hol van a Goethe utca?
Wie komme ich zum Bahnhof? Hogy jutok el az állomásig? 
Entschuldigung, gibt es hier eine Bank? Elnézést, van itt egy bank? 

Den Weg erklären: elmagyarázni az útvonalat
Die Post ist hier an der Ecke. A posta a sarkon van.
Gehen Sie geradeaus und da ist die Goethestraße. Menjen egyenesen előre és ott van a Goethe utca.
Gehen Sie über die Straße und an der Kreuzung ist das Stadttheater. Menjen át az úton, és a kereszteződésnél van a városi színház.
Nehmen Sie die zweite Straße links und auf der rechten Seite finden Sie einen. Forduljon be a második utcán balra, és a jobb oldalon talál egyet.
Biegen Sie rechts ab und am Ende der Straße finden Sie den Bahnhof. Forduljon be jobbra, és az utca végén megtalálja az állomást.
Die Bibliothek ist in der Goethestraße an der Ampel. A könyvtár a Goethe utcában van a lámpánál.
Links auf dem Platz ist die Deutsche Bank. Balra a téren van a Deutsche Bank.