Persönliche Beziehungen

2015.09.13 23:03

Finde die passenden Teile von den Redewendungen.
Találd meg a kifejezések két felét!

Szószedet:

Kontakte pflegen: ápolni a kapcsolatokat
Beziehungen spielen lassen: saját célra kihasználni a kapcsolatokat
gut miteinander auskommen: jól kijönni egymással
einander/jemandem nahe stehen: közel állni egymáshoz/valakihez
(jemandem) einen Freundschaftsdienst erweisen: baráti szívességet tenni
mit jemandem Mitleid haben: sajnálni valakit
es mit einer Person aushalten: kibírni valakivel