Redewendungen

2015.11.26 18:26

Találd meg a közmondások két felét!

Szószedet: 

Was lange währt, wird endlich gut. A türelem rózsát terem.
Ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Tiszta a lelkiismerete.
Aus Fehlern wird man klug. A hibákból lehet tanulni. 
Viele Köche verderben den Brei. Sok bába közt elvész a gyerek.
Alte Liebe rostet nicht. A régi szerelem nem múlik el (egyhamar).
Ein Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
Hochmut kommt vor dem Fall. Az elbizakodottságnak bukás a vége.