Sie reden komisch

2015.07.10 10:28

Szószedet:

reden: beszél
ja: (mondat közbeni jelentése) hiszen
komisch: furcsa, furcsán
es lieg an +D: múlik vmin, vmi miatt van
verwenden: használ
die Grammatik,-en: nyelvtan
der Satz (die Sätze): mondat
überfordern: túl sokat követel
die Leute (csak TSZ!): emberek