Szórend

2016.04.04 17:28

Szórend a mondaton belül

Szószedet: 

Der neue Kunde besucht den Händler im Büro. Az új vevő meglátogatja a kereskedőt az irodában.
Er trifft ihn dort. (Ő) ott találkozik vele.

der Artikel,-: névelő
das Adjektiv,-e: melléknév
das Substantiv,-e: főnév
das Verb,-en: ige
die Präposition,-en: elöljárószó
das Subjekt,-e: alany
das Prädikat,-e: állítmány
das Objekt,-e: tárgy
das Adverbiale (die Adverbialien): határozó
das Pronomen,-/die Pronomina: névmás
das Adverb,-ien: határozószó