Verben im Unterricht

2016.04.25 17:26

Verben im Unterricht - Igék az oktatásban

Szószedet: 

schreiben: ír
Der Bub schreibt. A fiú ír.
lesen: olvas
Der Bub liest. A fiú olvas.
rechnen: számol
Der Schüler rechnet. A tanuló számol.
denken: gondolkozik
Der Schüler denkt. A tanuló gondolkozik.
lernen: tanul
Er lernt für den Test. Tanul a dolgozatra.
löschen: töröl
Er löscht die Tafel. Letörli a táblát.
singen: énekel
Die Schülerin singt. A tanulólány énekel.
zählen: számol
Die Schülerin zählt. A tanulólány számol.
vergessen: elfelejt
Der Bub vergisst das Heft. A fiú elfelejti a füzetet.
zeichnen: rajzol
Der Schüler zeichnet. A tanuló rajzol.
malen: fest
Das Mädchen malt. A lány fest.
turnen: tornázik
Der Bub turnt. A fiú tornázik.
spielen: játszik
Die Buben spielen. A fiúk játszanak.
fragen: kérdez
Der Bub fragt. A fiú kérdez.
antworten: felel, válaszol
Die Lehrerin antwortet. A tanárnő válaszol. 
wiederholen: (meg)ismétel
Der Schüler wiederholt. A tanuló megismétli.