Általános szerződési feltételek - egyéni oktatásra

1. A képzést szervező vállalja a jelentkező nyelvi képzését.

 

2. A képzésben résztvevő vállalja, hogy tanulmányokat folytat az Angol & Német Online oktató online oktatás keretein belül egyéni online óra keretein belül. Valamint hogy gyors sávú internethozzáféréssel (ami lehetővé teszi, hogy a Skype alkalmazásakor a kamera is működőképes legyen, ez ne szakítsa meg az internetkapcsolatot), webkamerával rendelkezik, amely lehetővé teszi számára az online jelenlétet.


3. A képzést szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a nyelvoktatáshoz megfelelő oktatókat biztosít. A képzésben részt vevő nyelvi fejlődését írásban és szóban folyamatosan ellenőrzi, segíti.

 

4. A képzésben résztvevő köteles vállalni, hogy díjfizetési kötelezettségének legkésőbb az első alkalom megkezdéséig banki átutalással teljes mértékben eleget tesz. 

A tandíjat havonta, előre kell utalni.

De lehetőség van 5 vagy 10 alkalmat is fizetni egyben.
A befizetett órák 60 napig használhatóak fel. A fel nem használt órákat nem áll módunkban visszautalni.

A képzést szervező a díjról minden esetben számlát állít ki, melyet e-mailben kiküld a képzésben résztvevő számára. A képzésben résztvevő kötelezettsége továbbá, hogy a képzés során használt oktatási anyagot – amennyiben ez szükséges – beszerezze. A képzési díj a tananyag (tankönyv és segédanyag) költségét nem tartalmazza.
 

Áraink:

45 perces órák:

Heti egy óra esetén: 7.600,- Ft  vagy 23 € / óra 

Heti több óra esetén: 6.600,- Ft  vagy 20 € / óra 

60 perces órák:

Heti egy óra esetén: 9.250,- Ft vagy 28 € / óra 

Heti több óra esetén: 8.250,- Ft vagy 25 € / óra 

90 perces órák:

13.200,- Ft  vagy 40 € / óra

120 perces órák:
19.800,- Ft  vagy 60 € / óra

 


5. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy az előre egyeztetett időpontok előtt 24 órával tudja csak az órát lemondani. Azon belül az óra megtartottnak nyilvánul. A képzésben résztvevő hibájából fakadó késést az Angol & Német Online nem köteles pótolni.
Az Angol & Német Online hibájából elmaradt órákat az Angol & Német Online pótolja.


6. A képző tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jelentkezés aláírásával írásban hozzájárul a megadott adatainak az Angol & Német Online által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, az abban meghatározottak szerint történik; csak a szükséges módon és szükséges ideig (számlázás után 5 évig), a Jelentkező azonosítása, illetve a vele történő kapcsolattartás céljából, a szerződés tárgyát képező nyelvoktatási célnak megfelelően. Az adatok kizárólag az Angol & Német Online birtokában maradnak, harmadik félhez nem kerülnek. (Lásd: Adatvédelmi szabályzatunkat)

 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.

 

8. A képzésben résztvevő az online jelentkezés lap kitöltésével (ITT találod, mentőöv csomagok esetén pedig ITT) vagy e-mailben (info@nemetonline.com) történő beleegyezével kinyíltvánítja, miszerint a fentiekkel egyetért, ezáltal a feltételek elfogadottá nyilváníttatnak.