SZAKNYELVI OKTATÁS

Egészségügyi szaknyelv -> átmenetileg szünetel 

(Amint újra elérhető lesz, azonnal szólunk!)

 

EGYÉNI ONLINE NÉMET ÁPOLÁSI SZAKNYELVI KURZUS - Szilvivel

Célcsoport:
A kurzus célcsoportja azon ápolók, nővérek, házi betegápolók és idősgondozók, aki német nyelvterületen szeretnének elhelyezkedni, vagy már külföldön dolgoznak és a német szaknyelvi nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni. Szintén hasznos lehet a kurzus azoknak, akik TELC Pflege szaknyelvi német nyelvvizsgát szeretnének megszerezni

Kurzus hossza:
A kurzus 3 eltérő óraszámú tanfolyamként válaszható.
10 órás kurzus
30 órás kurzus
50 órás kurzus

Nyelvi elvárás:
Elvárt minimum nyelvtudásszint A1-A2 szint. Német ápolási szaknyelvi ismeret nem feltétel, de természetesen a gyorsabb haladás érdekében előnyt jelent.

Kurzus felépítése:
Minden órán egy meghatározott német ápolási szaknyelvi témát veszünk végig. A témaköröket a mellékelt leírás tartalmazza. A témakörök speciális igény esetén kiegészíthetők és módosíthatók. Illetve lehetőség van a témakörök sorrendjének módosítására is.

Az órákon szituációs feladatokban gyakoroljuk a szóbeli kommunikációt és kommunikációs helyzeteket, így a kommunikációt a beteggel és gondozottal, hozzátartozókkal és a kórházi személyzet tagjaival.

Íráskészség javítása céljából megtanuljuk és gyakoroljuk azon írásbeli dokumentációknak a német nyelvű megírását és kitöltését, melyek az ápolás során szükségesek. Ide tartozik az Anamnesebogen, a Pflegebricht, a Biographie és a Notiezenschreiben.

Olvasott szövegértési készség fejlesztése céljából ápolási témájú szövegeket olvasunk, ezen kívül találkozunk a kurzus során zárójelentéssel, de kollégák egymás közötti levelezésével is.

Minden órán a tanuló nyelvtudásszintjének megfelelően egy-egy német nyelvtani témakört is érintünk.
Ezen kívül átbeszéljük és megtanuljuk
- a legfontosabb egészségügyi szaknyelvi rövidítéseket,
- a referáláshoz használandó nyelvtani szerkezetet,
- ápoló-beteg, ápoló-kolléga és ápoló-hozzátartozó kommunikációs helyzetekben használatos mondatpaneleket és kifejezéseket,
Igény esetén készülünk a TELC Pflege B1-B2 nyelvvizsgára, mind a szóbeli, mind az írásbeli részére. A vizsgához tartozó Leseverstehen, Sprachbausteine, Anamnesebogen / Biographieschreiben feladatokat gyakoroljuk, illetve a szóbeli vizsga részeire is készülünk.

 

NÉMET ÁPOLÓI SZAKNYELVI KURZUS TEMATIKÁJA

10 ÓRÁS KURZUS TEMATIKÁJA (minden modul 2 órát foglal magában)
Modul 1. - Bemutatkozás
- személyes bemutatkozás, illetve a kórház, idősek otthona és egyéb munkahely bemutatása (kórházi osztályok neveinek elsajátítása)
- átlagos munkanap leírása (különös tekintettel a mindennapi ápolási feladatok felsorolására, illetve az ápoltak bemutatására)


Modul 2. - Ápolás
- legfontosabb ápolási feladatok bemutatása, ápolási tevékenységek folyamatleírása,
- kommunikáció a kollégákkal (segítségkérés, együttműködés, utasítás adás)

 

Modul 3. -Kommunikáció a beteggel, gondozottal
- a beteg hogyléte felőli érdeklődés, anamnézis kérdései
- fájdalom jellege és annak leírása
- tájékoztatás adás a beteggel kapcsolatban az orvos vagy hozzátartozó részére

Modul 4. – Egészségügyi dokumentáció
- egészségügyi dokumentációk vezetése és felépítése (Anamnesebogen, Biographie, Pflegebericht)
- legfontosabb szakmai rövidítések,
- kollégák tájékoztatása a dokumentációban olvasottakról

 

Modul 5. – Vizsgálatok, terápia és gyógyszerezés
- a beteg vagy gondozott tájékoztatása a terápiáról és vizsgálatokról
- gyógyszerek típusai, adagolás, az egyes gyógyszerek céljának bemutatása, mellékhatások
- egyes vizsgálatok rövid áttekintése (előnyök, hátrányok, mellékhatások ismertetése)

 

 

30 ÓRÁS KURZUS TEMATIKÁJA (10 órás kurzus témakörei + az alábbi témakörök)

Modul 6. - Kórházi betegápolás
- kórházi betegápolás feladatai (intenzívosztályon, illetve normál osztályon fekvő beteg esetében)
- betegápolás során használt eszközök,
- kommunikáció a kollégákkal, feladatok beosztása, referálás a beteggel kapcsolatban

Modul 7. – Házi betegápolás
- házi betegápolás feladatai
- a betegápolás során használt eszközök,
- kommunikáció a háziorvossal és a hozzátartozóval

 

Modul 8. - Problémák és nehéz helyzetek
- váratlan helyzetek az ápolás során (rosszullét, esés, baleset)
- kommunikáció a háziorvossal és a mentővel
- hozzátartozó tájékoztatása, részvét nyilvánítás, együttérzés kifejezése

Modul 9. – Fájdalom
- fájdalom bemutatása, jellemzése, egyes betegségekre jellemző tipikus fájdalomtípusok
- fájdalomcsillapítás módjai
- beteg tájékoztatása a lehetőségekről

Modul 10. - Ápolási dokumentáció
- Pflegebericht részei, összeállítása és kitöltése
- szaknyelvi rövidítések az ápolási dokumentációban
- dokumentáció alapján rendelkezésünkre álló információk bemutatása

Modul 11. – Vizsgálatok
- képalkotó eljárások bemutatása
- tükrözések és belgyógyászati vizsgálatok bemutatása
- beteg tájékoztatása a vizsgálat menetéről (lehetséges mellékhatások), beteg megnyugtatása

Modul 12. – Műtét
- műtét előtti megnyugtatása a betegnek
- műtét utáni állapot és lehetséges tünetek ismertetése
- fájdalomcsillapítás módjai
- beteg megnyugtatása, kommunikáció a hozzátartozóval

Modul 13. – Új beteg
- betegfelvétel, az új beteg kikérdezése
- speciális igények és szükségletek egy új betegnél
- biográfia értelmezése és megírása

Modul 14. – Seb, sérülés és sebellátás
- sebtípusok és azok ellátási módjai
- felfekvés és annak kezelése illetve megelőzése
- házi betegápolás esetén sérülések elkerülése, beteg és hozzátartozó figyelmének felhívása a megelőzésre

 

Modul 15. – Gyógyszerek
- gyógyszerek típusai és azok kiszerelése
- betegtájékoztató értelmezése, információnyújtás a betegnek vagy hozzátartozónak
- orvos tájékoztatása a gyógyszerezésről
- lehetséges mellékhatások
- allergiák


 

 

50 ÓRÁS KURZUS TEMATIKÁJA (30 órás kurzus témakörei + az alábbi témakörök)

Modul 16. - Sürgősségi akut esetek
- akut esetek ellátása, (infarktus, baleset, esés, agyvérzés, akut hasi folyamatok esetén)
- kommunikáció a kollégákkal, mentővel és hozzátartozóval
- trombózis, esés és sérülés

Modul 17. – Speciális ápolási szükségletű betegek ellátása
- demens beteg, tolószékbe kényszerült beteg ellátása
- tartósan fekvő beteg ellátásának specialitásai, (mosdatás, etetés)
- sztóma kezelés, paliatív ellátás

Modul 18. – Vérkép és vérvétel
- vérvétel folyamatának leírása,
- vérkép elemzés,
- kommunikáció a beteggel a vérképből leszűrhető diagnózisról
- vérzékeny vagy trombózishajlammal rendelkező beteg ellátása

Modul 19. - Telefonos vagy írásbeli kommunikáció
- kolléga tájékoztatása szóban vagy írásban a betegről
- referálás
- egyeztetés orvossal és ápolókollégákkal

Modul 20. – Betegségmegelőzés
- betegségmegelőzés lehetőségei
- tájékoztatás a táplálkozás és a szűrővizsgákatok fontosságáról
- fekély, légmell, felfekvés, kiszáradás kezelése

Modul 21. – Idős betegek ellátása
- idős betegek ellátásának specialitásai
- segédeszközök és speciális ápolási folyamatok (demens, lebénult, gyomorszondával vagy sztómazsákkal ápolt beteg ellátása)
- kommunikáció idős betegekkel (nyugtatás, magyarázás)

Modul 22. – Kulturális különbségek az ápolásban
- más kultúrából érkezett betegek ápolásának speciális esetei
- étkezés, tisztálkodás és vizsgálatokon való részvétel

Modul 23. – Neurológiai betegek
- neurológiai betegségben szenvedő ápoltak ellátása (demencia, Parkinson betegség, Alzheimer betegség)
- agyvérzés utáni beteg ellátása
- kommunikáció a beteggel a kilátásokról
- kommunikáció a hozzátartozóval a beteg állapotának változásáról


Modul 24. – Szív- és érrendszeri betegséggel küzdők ellátása
- akutellátás infarktus esetén,
- megelőzés és terápia
- rehabilitációs osztályon dolgozók feladatai

Modul 25. – Gasztroenterológiai betegséggel küzdők ellátása
- leggyakoribb belgyógyászati betegségek ellátása (cukorbetegség, vérnyomás probléma, pajzsmirigy betegségek,
- vizsgálatok ezen betegségek esetén

 

A kurzusok ára:

 

10 órás kurzus: 175 euró / 54.250,- Ft

30 órás kurzus: 525 euró / 162.750,- Ft helyett 500 euró / 155.000,- Ft

50 órás kurzus: 875 euró / 271.250,- Ft helyett 820 euró / 254.200,- Ft

 

 

Egy óra 45 perces. 

 

Fizetés: banki átutalással.
A számlát minden esetben a befizetés után, a konzultáció előtt állítjuk ki, és e-mailben küldjük el.

 

Kérdésed volna még? ITT tedd fel!

Jelentkezéskor az 
Általános Szerződési Feltételek érvényesek!

 

 

 

ITTT jelentkezz egészségügyi szaknyelvi oktatásra!

Üzleti nyelv

 

- Zsigmonddal

 

Akit esetleg kifejezetten üzleti nyelvet szeretne tanulni, annak egy 30-40 órás csomagot tudunk felkínálni. Itt is igyekeztünk a be-, ill. átláthatóságot, valamint a hatékonyságot szem előtt tartani - szintén az erre specializálódott tanárunkkal két kategóriában:

 

* vizsgakényszer nélküli üzleti német

* gazdasági szaknyelv - vizsgafelkészítés (KITEX kereskedelmi vagy idegenforgalmi szaknyelvi vizsga, vagy ZÖLD ÚT gazdálkodás szaknyelvi vizsga.) 

 

 

ITT jelentkezz üzleti nyelvoktatásra!